Assessoria

SOLPREVIN degut a l´alt grau de professionalitat, experiència i preparació dels consultors que formen part de la nostra plantilla, garanteix respostes integrals dins de l´entorn complex de la normativa de les relacions laborals que regulen a les empreses. Exemples d´aquest assessorament són:

- Realització d´ànalisi de l´efectiu compliment de la normativa de prevenció de cada empresa.

- Disseny de Sistemes de Gestió i Plans de Prevenció específics per a les empreses.

- Preparació i implantació de procediments de cara a l´assegurament de les normes OSHAS e ISO.

planifiaccion-malabar

- Estudis específics per a:

a) Realització d´estudis d´adequació de la maquinaria al RD 1215/97

b) Realització i implantació Plans d´emergència i de Plans d´Autoprotecció d´acord al RD82/2010.

c) Plans de Seguretat Vial.

d) Preparació de documentació per a la sol.licitud de la rebaixa de quotes per a la cobertura dels Accidents de Treball i Malalties professionals a través de las MATESS.

e) Assessorament per a la realització i implantació de Plans d´Igualtat.