Legislació

foto justiciaLa Llei 31/1995, de prevencions de riscos laborals (LPRL), explicita en el preàmbul que l’objecte que té és determinar un cos bàsic de garanties i responsabilitats per tal d’establir un nivell adequat de protecció de la salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball.

Des que es va promulgar aquesta llei s’ha dictat molta normativa i recomenacions. Unes poden ser d´àmbit nacional recollides pel Institut Nacional de Seguretat e Higiene en el treball i que podeu consultar al següent enllaç

Institut Nacional de Seguretat

Però també tenim normativa específica publicada pel Departament d´empresa i ocupació de la Generalitat de Catalunya que podeu consultar al següent enllaç

Departament de Treball de la Generalitat

Des de SOLPREVIN us informem i assessorem per l´efectiu compliment de tota aquesta normativa en el si de cada empresa.